28 C
Hanoi
Thứ Sáu, Tháng Tám 19, 2022

Vân Tay Học

Khoa học về ngành Dmit, sinh trắc vân tay nhật bản Ichiko, các chủng vân tay của con người và ứng dụng quan trọng giúp phát hiện sớm tài năng của trẻ.