36 C
Hanoi
Thứ Bảy, Tháng Bảy 2, 2022

CFD

CFD là viết tắt của Contracts for Difference – Hợp Đồng Chênh Lệch. Đây là một công cụ tài chính và cũng là một phương thức phổ biến để các nhà đầu tư có thể tham gia các thị trường tài chính.